Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dpschrzypsko.powiatmiedzychodzki.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
• nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym; • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.; • linki w treści mogą zawierać fragmenty adresów URL.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
brak
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
Samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-04-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach Łężeczki nr 40, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie e – mail: info@dpslezeczki.pl Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Tomasz Wyrembski
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
wyrembski@poczta.fm
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2015-06-30
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-01-25
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach posiada dwa budynki dla Mieszkańców Domu: 1. Budynek główny: Do budynku prowadzą 3 wejścia. W budynku znajduje się system przyzywowo-alarmowy. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajdują się ustępy dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przy wejściu znajdują się tablice informacyjne. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Budynek pawilon: Do budynku prowadzi 1 wejście. W budynku znajduje się system przyzywowo-alarmowy. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajdują się ustępy dla osób niepełnosprawnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przy wejściu znajdują się tablice informacyjne. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Brak dostępności tłumacza migowego

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Deklaracja dostępności strony internetowej

Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

 

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej
w Łężeczkach.

Data publikacji strony internetowej:03.06.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.01.2019 r.

Pełny adres strony www.bip.dpschrzypsko.powiatmiedzychodzki.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub włączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

 • nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym;
 • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.;
 • linki w treści mogą zawierać fragmenty adresów URL.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 28.05.2015 r.  

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.05.2015 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Wyrembski

e – mail: wyrembski@poczta.fm

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach Łężeczki nr 40, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie

e – mail: info@dpslezeczki.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach posiada dwa budynki dla Mieszkańców Domu:

 1. Budynek główny:

Do budynku prowadzą 3 wejścia.

W budynku znajduje się system przyzywowo-alarmowy.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajdują się ustępy dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się windy.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Przy wejściu znajdują się tablice informacyjne.

Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 1. Budynek pawilon:

 

Do budynku prowadzi 1 wejście.

W budynku znajduje się system przyzywowo-alarmowy.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajdują się ustępy dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Nie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Przy wejściu znajdują się tablice informacyjne.

Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

 

Tomasz Wyrembski, e – mail: wyrembski@poczta.fm

Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach

Łężeczki nr 40

64 – 412 Chrzypsko Wielkie